Pozorně si prohlédněte karty, spolehněte se na svou intuici a vyberte si tu, která se vám líbí. Právě tato karta nese poselství, které, jak doufáme, poskytne inspiraci pro tento okamžik vašeho života.

Pokud jste vybrali:

Jednorožec

Je zřejmé, že si nemůžeme vybrat každou situaci, která se v našem životě stane, ale určitě si vždy můžeme vybrat, jak na ni zareagujeme.

Jsou pocity, které vás omezují, jako je hněv nebo zoufalství, a jsou pocity jako optimismus, láska a víra, které vás dělají lepšími a posouvají vás vpřed.

Na konci dne je rozhodnutí o pocitech, se kterými chcete žít, a rozhodnutích, která učiníte v životních událostech, pouze na vás, ale vždy pamatujte, že vás přitahuje svobodná volba.

Pokračování na další straně