Vyberte si jednu želvu z obrázku a zjistěte, jaká budoucnost vás čeká!

Naše vnímání, tedy způsob, jakým se na věci díváme a vybíráme si, co nás přitahuje, může jistě prozradit mnohé o naší osobnosti , touhách a budoucnosti .

Želva je symbolem štěstí, hojnosti a prosperity a ve feng shui se želva používá k přilákání bohatství a dobré energie. Tento test je založen na tomto velmi šťastném zvířeti.

Vyberte si jednu želvu z obrázku a zjistěte více o své osobnosti a o své budoucnosti.

Želva číslo 1

Jste člověk ovládaný sluneční energií. Rozdáváte světlo a radost všude, kde se objevíte, a proto jste často společenským oblíbencem. Jste extrémně kreativní a máte skryté talenty, které, jakmile je objevíte, je můžete dobře využít na obchodní frontě. Navenek působíte jako zdroj štěstí, ale také míváte na tváři falešný úsměv a potlačujete negativní emoce. Smutek považujete za osobní selhání a to otravuje vaši duši a může být spouštěčem nemocí. V budoucnu na vás čeká řada zajímavých nabídek a příležitostí. Máte příležitost být ve svém podnikání velmi úspěšný. V lásce vás budou provázet četná selhání a zklamání, protože neumíte dobře ovládat a usměrňovat své emoce.

Pokračování na další straně