Autorem tohoto znalostního kvízu je Michael Rogers, který tvrdí, že pro jeho zvládnutí musíte mít nadprůměrné IQ, to znamená větší než 150.

Jinak nemůžete uspět. Test, který se skládá z historických, geografických i náboženských otázek, zveřejnil na webu Playbuzz.

1. Kde se na narodil Ježíš?

a) Nazaret b) Betlém c) Sephora d) Jeruzalém

2. Rychlost světla je rychlejší než rychlost zvuku.

a) pravda b) nepravda

3. Jaké je hlavní město Afghánistánu?

a) Kábul b) Rabat c) Rijád d) Bejrút

4. Kdo vyvinul knihtisk?

a) Louis Pasteur b) Johannes Gutenberg c) Galileo Galilei d) Nikola Tesla

5. Kdo napsal Knihu zjevení?

a) Jan b) Andrej c) Jakub

6. Které z těchto dvou řeckých městských států uplatňovalo přímou demokracii?

a) Sparta b) Athény

7. Který fyzik napsal knihu Stručná historie času?

a) Stephen Hawking b) Marie Curie c) Charles Darwin d) Albert Einstein

8. Eva Perónová byla první dámou

a) Mexika b) Argentiny c) Brazílie

9. JF Kennedy byl zavražděn v roce

a) 1973 b) 1963

10. V okolí níž řeky se rozvinula civilizace Egypta?

a) Ganga b) Nil c) Žlutá řeka c) Temže

11. Která řeka teče přes Londýn?

a) Volga b) Temže c) ​​Dunaj

12. Kdy se začala 1. světová válka?

a) 1918 b) 1914

13. Které z těchto míst není hlavní město?

a) Toronto b) Bukurešť c) Varšava d) Manila

14. Kdy Japonci napadli Pearl Harbour?

a) 1941 b) 1961

15. Jaké je první z Desatero božích přikázání?

a) Nepokradeš b) Nebudeš mít jiných Bohů mimo mne c) Nezabiješ d) Cti otce svého i matku svou

16. Jaký název má zčásti autobiografické kniha Adolfa Hitlera?

a) Buddenbrookovi b) Můj boj c) Inkoustové srdce d) Proces

17. Jakou tekutinu pumpuje lidské srdce?

a) Krev b) HO c) H2O

18. Jak se jmenoval první cestovatel ze západu, který prošel napříč Čínou?

a) Marco Polo b) Kryštof Kolumbus

19. Kdo pokřtil Ježíše?

a) Andrej Křtitel b) Jan Křtitel c) Jakub Křtitel d) Peter Křtitel

20. Která z těchto civilizací přetrvala nejdéle?

a) Čínská b) Egyptská c) Hinduistická

21. Který z těchto hudebních nástrojů má klávesy, pedály a křídla?

a) piano b) harfa c) housle

22. Které z těchto míst je hlavní město Taiwanu?

a) Taipei b) Soul c) Kuala Lumpur d) Bangkok

23. Kdy Bůh stvořil muže?

a) první den b) šestý den

24. Američané se angažovali ve válce v Koreji v

a) v osmdesátých letech 20. století b) v padesátých letech 20. století

25. Kdo definoval Zákon zemské přitažlivosti poté, co uviděl padat jablko ze stromu?

a) Isaac Newton b) Thomas Edison c) Archimedes d) Albert Einstein

Správné odpovědi naleznete na další stránce