Pozorně si prohlédněte obrázek, představte si že sedíte na místě toho pána s červeným kufříkem. Rozhodněte koho by jste pustili sednout.

Odpověď vám řekne mnohé o tom, jakým způsobem přemýšlíte a jak abstraktní pro vás jsou pojmy morálky a etiky.

Výsledek vám o vás prozradí mnoho věcí, které jste pravděpodobně ani nečekali.

Pokud máte Vaši odpověď již promyšlenou jděte na druhou stránku, zde je výsledek ⇒