Už na základní škole nás učili řešit rovnice. Učili nás, že nejdůležitější je pořadí, ve kterém se akce provádějí.

Ale také jsme slyšeli, že znak divize můžete nahradit lomítkem, že?

Jak se tedy ukazuje, matematické rovnice mohou mít různé výsledky, pokud použijeme jiná pravidla, která jsme se učili ve škole.

V závislosti na způsobu výpočtu rovnice můžeme získat jiný výsledek.

Níže uvedená akce je příkladem akce, která mezi uživateli internetu vzbuzuje mnoho emocí.

Počítadla získají dvě různá skóre, 1 nebo 9.

Proč?
 
Protože po vyřešení akcí v závorce (první v pořadí řešení akcí) podle pravidla, že lomítko nahrazuje znaménko dělení, uloží druhou část v podobě, která po vyřešení dává jiný výsledek.

Pokračování na další straně

1
2