Fotografie zachycují okolní svět tak, jak ho vidíme. Umí rozdávat radost, ale mnohdy také dokáží v lidech vzbuzovat pocity smutku, lítosti, hněvu nebo dokonce strachu. Lze fotit naprosto cokoliv a kdekoliv. Jsou samozřejmě místa, kde je fotografování zakázáno, ale to nemění nic na tom, že pomocí fotoaparátu lze zachytit jedinečné okamžiky v našich životech. Jsou lidé, kteří se fotografováním živí, a používají speciální a drahé přístroje. Podle mě je nejlepším fotoaparátem lidské oko, protože jeho prostřednictvím vidíme a zaznamenáváme úplně vše, co se kolem nás děje. V tomto případě sehrál ovšem klasický fotoaparát velmi důležitou roli. S jeho pomocí byl totiž zachráněn tento plačící pejsek.

Pokračování na další straně

1
2
3