Kompulzivní svědění

Velká část pacientů s Alzheimerem se často a zcela nutkavě škrábe, až vykrvácí. Vědci nenašli přesnou souvislost mezi samotným základním onemocněním a svěděním, ale tento příznak určitě berou v úvahu.

Problémy se zrakem

Podle studie zveřejněné v American Journal of Epidemiology mohou být problémy se zrakem velmi časným indikátorem demence v pozdějším věku.

Starší lidé, kteří špatně vidí, i když nosí brýle nebo čočky, mají pětkrát až desetkrát vyšší pravděpodobnost, že do 8,5 roku od zhoršení zraku onemocní Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence, tvrdí vědci.

Změny rukopisu

Pomocí rukopisů můžeme odhalit i Alzheimerovu chorobu, zvláště pokud jsou písmena nepravidelná a „třesoucí se“. V tomto případě se rukopis zhoršuje s horším psychickým stavem a psaní se postupem času zpomaluje. Slova se od sebe výrazně liší viditelnými záškuby na jednotlivých písmenech. Je to obdoba Parkinsonovy choroby, která se kromě cukání vyznačuje úzkými a křečovitými písmeny a rukopis se někdy tak zmenší, že jej nedokáže přečíst ani sám autor.

Změny nálady

Nemocní lidé se mohou stát bázlivými, podezíravými, depresivními nebo úzkostnými. Kdysi sebevědomí lidé se mohou stát nejistí a stydliví. Mohou být snadno rozrušeni, pokud jsou mimo dům nebo místo, kde se cítí bezpečně.

Zdroj:express.24