Jak se učili studenti v obyčejné místní škole, kde kromě mě bylo v každé třídě asi 45 studentů.

V roce 1965 jsem chodila do první třídy a teď vám povím své vzpomínky na tu dobu.

V naší třídě byl také jeden kluk, který byl druhák. Bylo nás hodně a lavičky byly hned vedle tabule. A učitel vždy stál v rohu.

V naší třídě byly ty nejjednodušší děti, které někdy neposlouchaly a někdy dělaly hluk. Autorita učitele však zůstala nedotknutelná. Moji spolužáci studovali v sousedních třídách. A také ve škole byli se vším spokojeni.

Celá naše spřátelená společnost se účastnila soutěží, které se konaly v některých významných termínech. A samozřejmě všechny třídy soutěžily o známky a o to, kdo může pro školu udělat víc. Taková soutěž byla jednoznačně prospěšná pro nás všechny.

Pokračování na další straně