Tak se děda s babičkou bavili při tanci

A oslavili Nový rok doma

Babička byla silná žena

Pokračování na další straně