Přítomní svatební účastníci se pak vzdálili, u některých svateb však výjimečně zůstávali, aby přihlíželi a později podali svědectví, že ke ztrátě panenství opravdu došlo. 

Pokud ženich vykonal defloraci během první půlhodiny, byl považován za velmi schopného muže. Když se deflorace ženichovi v průběhu noci nepodařila, byl takový zvyk u východních Slovanů, že ji dokončil buď starší bratr nebo otec. Tento názor měl však za následek, že mnoha nevěst byla prakticky znásilněna.

Někde se pohlavní styk mohl uskutečnit až druhý den, nevěsta první noc musela spát vedle tchýně.

Pokud vše u novomanželů proběhlo tak, jak mělo, dal ženich výstřelem z pušky nebo jiným hlučným způsobem, např. rozbitím džbánu o zeď, najevo, že pohlavní akt byl dovršen.

Nevěsta si svlékla košili a pověsila ji na veřejném místě, aby všichni viděli, že skutečně přišla o panenství. Někdy se oděv zavěšoval na žerď jako vlajka a nosil se od domu k domu. Průvod doprovázeli hudebníci.

1
2
3