Malý Pepíček uměl výborně malovat. Ve škole namaloval na zem mezi lavice myš jako živou. Paní učitelka ji uviděla a strašně se lekla. Do žákovské knížky napsala:

Pokračování na další straně