Hádají se 3 generálové, kdo má statečnější vojíny. První zavolá vojína a říká: „Vojíne, vylezte na ten sloup a skočte dolu na ten betonovej blok.“ Vojín: „Ano pane!“ skočí, rozseká se. Druhý zavolá vojína a říká:

Pokračování na další straně