Slepá věštkyně, která prý předpověděla 11. září, kdysi předpověděla, že „Pánem světa“ by se mohl stát Rus jménem Vladimír, domnívají se spiklenci.

Baba Vanga zemřela v polovině 90. let, ale během svého života pronesla mnoho proroctví, z nichž některá souvisela se skutečnými událostmi. Nyní, když ruský prezident pokračuje ve své invazi na Ukrajinu a pohrozil jadernou válkou, znovu vyšly na světlo mystikovy znalosti.

Podle B irminghamLive při setkání se spisovatelem Valentinem Sidorovem Baba Vanga řekla: „Všichni roztaje jako led, jen jeden zůstane nedotčen – sláva Vladimíra, sláva Ruska. Rusko nemůže zastavit nikdo. Všechno z něj bude odstraněno a on bude nejen zachován, ale stane se také pánem světa.

Podle Daily Post Baba Vanga předpověděla Rusku slavnou budoucnost při jiné příležitosti ve svém životě.

Pokračování na další straně