Realizace vašich vlastních, někdy šílených nápadů se může ukázat jako terč pro býky.

Wayne Martin se rozhodl uskutečnit svůj sen. Začal tím, že vykopal obrovskou díru ve středu svého dvora.

Sousedé a rodina si byli jisti, že ten muž chce postavit bazén pro sebe. Nic se nemůže mýlit. Vedle díry se začaly objevovat stavební materiály jako štěrk, cihly a další materiály potřebné pro stavbu. Všichni byli zvědaví, co chce Wayne postavit před svým domem, ale až do samého konce to tajil. Když se na dvoře objevil velký kontejner, zvědavost rodiny a sousedů dosáhla svého zenitu.

V dříve vykopané díře přistál obrovský plech. Wayne si dokonce najal úklidovou posádku, aby interiér důkladně vyčistil a dezinfikoval.

Pokračování na další straně

1
2