Proroctví Mitar Tarabic, jednoho z mála světově proslulých proroků, kteří měli vizi průkopnických událostí ve světě. Srbské předpovědi se opakovaně ukázaly jako přesné.

Předpovědi o třetí světové válce se ve výpovědích věštců objevují poměrně často. Také nejslavnější polský jasnovidec Krzysztof Jackowski předpovídá další válku.

Mitar Tarabić věděl, že nás na konci 19. století čeká třetí světová válka. Negramotný rolník ze srbské vesnice Kremna velmi přesně předpovídal osud své vlasti. Měl pravdu také ohledně dvou světových válek. Srb také oznámil konflikt třetího světa. Nespecifikoval však, kdy to začne.

Sdílel své vize se svým kmotrem, místním pravoslavným knězem Zacharym Zacharicem.

Muž si pečlivě zapsal všechny předpovědi do notebooku. Bylo politováníhodné, že v roce 1943, během požáru náboženského domu způsobeného bulharskou armádou, byla zničena velká část záznamů. Jediné dochované texty jsou v současné době ve vlastnictví Zacharićova pravnuka Dejana Malenkowiće.

Předpovědi Mitar Tarabic o třetí světové válce poněkud připomínají biblickou Apokalypsu sv. John. Existují také odkazy na potřebu meditace, což znamená, že slova jasnovidce jsou spojena s ideologií New Age populární v 21. století.

Pokračování na další straně

1
2