Každý si sám určí, co vidí na kameře.

Lékaři se pokusili oživit umírajícího muže. Muž nemohl být přiveden zpět ani na masáž srdce, a když nastala smrt, lékaři to vzdali a tělo nechali na pokoji. Fotoaparát však pokračoval v práci a zaznamenal zvláštní jev: jako by se z těla vynořil duchový tvar, což mnozí říkají, že duše opouští svůj prachový obal.

Skeptici samozřejmě mají více, ne tak špatných argumentů, že celý snímek je falešný: nejsilnější je, zda sakra obyčejná kamera zaznamená tento jev? V každém případě se rozhodnete, co uvidíte.

Pokračování na další straně

1
2