Život je plný dřiny, oddanosti dětem a rodině. Každý z nás doufá, že ve stáří najde vytoužený odpočinek. Bohužel často ve stáří nejste schopni se o sebe postarat. Povinnosti pak nejčastěji padají na děti. Ne každý má však možnost postarat se o své blízké. Starší lidé jsou často tak nemocní, že vyžadují neustálou péči. Pak je nejčastějším řešením domov důchodců. To byl i případ Camille Parent, který se nemohl postarat o svou nemocnou matku Helenu, a tak se rozhodl svěřit její péči pečovatelskému domu.

Nebylo mu však úplně příjemné, že jeho matku hlídá někdo jiný. Jak si měl být jistý tím, co se stane, když s ní nebude. Žena trpí Alzheimerovou chorobou a je těžké se od ní dozvědět něco o dění v domově pro seniory.

Jednoho dne si jeden muž všiml něčeho hrozného. Jeho matka měla modřinu pod okem. Jak se to mohlo stát? Nikdo v pečovatelském domě nebyl ochoten ani schopen vysvětlit, co se jí stalo.

Camille byla v šoku. Chtěl vysvětlit, co se přesně stalo. Rozhodl se provést vlastní vyšetřování. Do matčina pokoje umístil kameru a zaznamenával, co se dělo v jeho nepřítomnosti. To, co nahrál, ho však šokovalo ještě víc.

Můžete vidět, jak jeden z pečovatelů při stlaní postele vysmrkal ženě povlečení a pak ji položil na postel. Ale tohle je jen začátek…

Na záznamu je také vidět, jak si pečovatelky s přítomností stařenky nic nedělají. Začnou se líbat a dotýkat se, zatímco se žena v rozpacích snaží předstírat, že spí. K takovým situacím by nemělo docházet při práci, navíc v přítomnosti pacientů.

Pokračování na další straně