„Vidím tě. Sedím celý den na této pohovce a dívám se na tebe, i když se velmi snažíš zůstat bez povšimnutí. Když moje dcera pláče, lehce sklopíš hlavu. Snažíte se zmírnit její bolest mnoha způsoby. Vidím, že je těžké jí napíchnout jehlu a vyměnit obvazy. Za jeden den řeknete slovo „promiňte“ častěji, než většina lidí řekne „děkuji“ …

Vím, že je všechny miluješ. Vidím tě hladit moji dceru po holé hlavě Vidím péči, kterou jsi ji věnovala. Vidím tě objímat plačící matky, které právě dostaly špatné zprávy. Vidím, jak – navzdory mnoha odpovědnostem – držíte za ruku dítě, jehož matka nemohla přijít do nemocnice.

Každý vás může vidět. Žádné poděkování ani dary nevyjádří, jak moc si vaší práce vážíme. Bez vás by naše děti nedostaly to, co potřebují. Každý den, kdy zachráníte naše děti, jsme bez vás nemohli nic dělat. “

Shelbyho dopis je krásným vyjádřením vděčnosti za práci a obětavost sester a lékařů.

Sophiini rodiče nedávno obdrželi skvělou zprávu: rakovina jejich dcery se téměř úplně uzdravila. Držíme palce, aby se dívka úplně uzdravila!

Zdroj:styl.fm

1
2