V každé rodině se najde „staromilý“ člověk, který přebírá odpovědnost za rodinnou karmu na svá bedra. Na duchovní úrovni ponesou tyto duše všechna karmická břemena živých i zemřelých členů dané rodiny.

Tito jedinci mají obvykle vysokou úroveň sebeuvědomění a jsou si vědomi toho, na co naložili svůj život. Takže pokud máte pocit, že mnohokrát bojujete „boj s větrným mlýnem“ a život vás zkouší v každé oblasti, je velká šance, že nesete karmická břemena své rodiny.

Všichni samozřejmě chceme žít v duchovně vyrovnané rodině s mírem, láskou a pouze pozitivními pocity, ale to není dáno každému. V průběhu života můžeme dělat chyby, ke kterým buď dostaneme od života šanci, nebo ne . Ty ovlivňují naše děti, vnoučata a potomky, protože máme velkou šanci dát jim příležitost tyto chyby napravit.

Než se narodíme, naše duše si vybere rodinu, do které chceme vstoupit , přičemž bere v úvahu naše šance na duchovní a duchovní rozvoj zde. Věřte tomu nebo ne, naše karma je zakódována v našich buňkách, v našem způsobu myšlení a v našem emočním světě .

Pokračování na další straně