Ukázalo se, že oblíbená poloha, ve které obvykle spíme, souvisí s některými osobnostními rysy a že může něco vypovídat o našem charakteru.

Poloha plodu

Jste bojovník. Navenek vypadáte silně, ale uvnitř jste velmi citliví. Můžete být také docela stydliví, když někoho poprvé potkáte.

Na straně s rukama vedle těla

Jste uvolněný, ležérní a společenský člověk, ale někdy důvěřivý.

Pokračování na další straně