Sanitky byly přivolány k 20leté ženě v Southfieldu v USA pro podezření na infarkt. Nejevil známky života, takže byl převezen do místního pohřebiště.

Pokračování na další straně

1
2