1. září je do školy poslán prvňáček.Babička:

– Neurážejte dívky, netahejte za copánky!

Dědeček:

– Nenech se urazit!

máma:

– Jablka vložit do aktovky v papírovém sáčku. Před jídlem si umyjte ruce. A ty, tati, proč mlčíš?

Táto:

– Vezmu ho do školy, promluvím si cestou.

Chodí se synem do školy, k blondýně, nohy od uší – prostě sexbomba! Zastavili se, otevřeli ústa a dívali se, jak odcházejí.

Pokračování na další straně