Proč někteří lidé žijí v bohatství a někteří v chudobě? Proč někomu jde všechno snadno a někomu ne, i při vší snaze? Jaký je obecně skutečný rozdíl mezi energií bohatství a energií chudoby? Pro většinu lidí zůstává tato otázka až do konce neznámá. Ezoterici ale věří, že vědí, v čem je „úlovek“.

Předně věří, že každý člověk na světě je zvláštním vodičem energie a že skrze své nitro vysílá barvy a vibrace, které formují jeho život. To je právě klíč k našemu dnešnímu tématu – chudí a bohatí lidé vyzařují energii úplně jiného charakteru.

To, říkají esoterici, neznamená, že stigma bohatství nebo chudoby přichází s narozením. Každý z nás, říkají, má moc změnit svůj život a naučit se, jak přeměnit energii na tu správnou. Tento druh dovednosti se nevyučuje ve školách, ale rozvíjí se prací na sobě a touhou po lepším životě.

Psychologie chudoby

Za prvé, abyste změnili svou energii, musíte se vzdát stereotypů a přestat věřit, že lidé se prostě rodí bohatí a že člověk z chudé rodiny nemůže nikdy uspět. Takové destruktivní myšlenky zničily miliony talentovaných lidí, kteří mohli být na samém vrcholu! Na druhou stranu nedává žádný smysl věřit, že všichni lidé jsou si rovni – protože ve skutečnosti nejsou – nebo že všichni mají stejnou šanci zbohatnout. Jen musíte pochopit, že zbohatnout nebo zůstat chudým je dáno především psychikou, tedy našimi myšlenkami, činy, věcmi a prostorem, který nás obklopuje. To je první věc, kterou musíte na cestě k bohatství změnit!

Pokračování na další straně