eho příbuzní si vzali Capitana domů, ale ztráta jeho pána mu nedovolila najít mír. Každý večer se vplíží na hřbitov, aby usnul na hrobě svého milovaného majitele.

Příběh se dotkl i pracovníků hřbitova, kteří byli zpočátku přítomností psa překvapeni, ale jelikož je Capitan navštěvuje již mnoho let, stali se s ním přáteli a velmi se o něj starají. Správce hřbitova v noci nezavírá brány, dokud čokl nepřijde k hrobu majitele. Ráno se vrací domů a historie se opakuje.

Jak vidíte, přátelství psa trvá déle než život.

Zdroj:planetapolska.net

1
2