Obrázek níže byl sestaven členy výzkumného týmu, jehož cílem bylo dát komukoli vědět, kdykoli jejich úroveň IQ dosáhla 100. Obrázek níže ukazuje 1 trojúhelník, otázkou je, najdete ho?

Pokračování na další straně

1
2