5. Tito lidé jsou často empatičtí. Mohou skutečně cítit veškerou bolest a negativní emoce lidí kolem sebe, protože je vnímají stejně, jako ostatní lidé vnímají barvy nebo vůně. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč raději tráví svůj volný čas osamoceně nebo s několika vybranými přáteli – to jim dává příležitost odpočinout si a zotavit se.

  6. Jejich empatie, intuice a další zvýšené smysly jim dávají dobrou představu o tom, co se děje v myslích lidí kolem nich. Vždy dokážou pochopit, když se jim někdo snaží lhát, nebo když je k nim někdo upřímný.  

7. Jsou to právě lidé, kteří si dokáží představit ve všech barvách svět odlišný od světa, ve kterém žijeme. Je mezi nimi mnoho spisovatelů a umělců. Jsou to lidé, kteří se nebojí myslet mimo krabici a oživit své nápady.

  8. Takoví lidé se nesnaží být vůdci, ale pokud taková odpovědnost stále padne na jejich ramena, vždy pokračují a inspirují lidi, které vedou, svým vlastním příkladem.  

9. Tito lidé věří, že myšlenka přenesená na papír se stává více než jen myšlenkou. Proto se často stávají spisovateli. Protože raději tráví svůj volný čas osamoceně, je to pro ně nejlepší způsob, jak dát ostatním vědět, jak se cítí.

  10. Takové lidi nezastaví problémy. Místo toho, aby panikařili a vzdali se, shromáždili svou vůli v pěst a začali hledat východisko ze situace.

Zdroj.esoteric

1
2