noho dětí ve škole nesnáší matematiku, protože tam je třeba dodržovat zákony a komplexní pravidla. Matematika je přesná věda a následující příklad vás o tom přesvědčí. Trošku si potrápíte své mozkové závity. Víte vyřešit následující případ?

Zkuste najít spojení mezi těmi třemi příklady. Pod obrázkem vám dáváme malou nápovědu

Snažte se soustředit na velký počet čísel v odpovědi. Dává to větší smysl když si to představíte jako velké číslo nebo několik menších dohromady. Pod tečkami dole máte konečné řešení

.

Pokračování na další straně