Rozvod může člověka zmrzačit nejen duchovně, ale také finančně, zvláště pokud bylo bohatství společné. To je také případ tohoto muže, který měl po rozvodu nárok jen na velmi malou částku a protože musel někam odejít, mohl si koupit nejlidnatější byt jen pro sebe.

Kdysi to vypadalo takto:

Pokračování na další straně

1
2