Chicho (podle jiné verze Tomise) – německý ovčák. Kamarád byl ponechán v poušti před 5 lety. Tak krutým způsobem se poražení hostitelé rozhodli vyhnat čtyřnohého kamaráda ze svého života.

Naštěstí vedle tohoto místa bydlela Mary Margarita Landman (57) a její srdce bylo obrovské. Když uviděl psa, nemohl ponechat svůj osud vůli, a tak k sobě přišli.

Každý den, když Marie chodila do kostela, Chicho čekal na hostesky. Mohl ležet vedle jejích nohou nebo u jejích nohou, aniž by vydal jakýkoli zvuk. Čekal na ni.

Marie zemřela. Chicho doprovázel rakev své milované paničky. V kostele také tiše ležel, stejně jako hostitelka žila.

Pokračování na další straně