Věnujte pozornost těmto pěti známkám, které jsou vědecky prokázané.

Pořadí narození. Některé studie potvrzují přímou souvislost mezi pořadím narození dítěte a stupněm rizika vzniku leukémie. Například starší sourozenci mají vyšší riziko než střední nebo mladší děti. Délka prstu. Je možné určit riziko vzniku rakoviny podle délky prstu? Autoři studie, které se zúčastnilo 4500 mužů, říkají – můžete! Vědci porovnávali různé biometrické údaje u mužů nad 60 let a zjistili, že u těchto dobrovolníků s ukazováčkem delším než jejich prsteníkem byla o třetinu menší pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty.

Pokračování na další straně