Mýty severoamerických indiánů povídají o Velkém Stvořiteli či Velkém Duchu, který přivedl na svět lidi a zvířata. V pověstech řady kmenů žila na zemi dříve zvířata než lidé a zvířata také pomáhala lidem s příchodem na svět, naučila je lovit i zakládat oheň.

Část lidí dokonce původně zvířaty byla a až později získala lidskou podobu. Kmen od kmene se legendy liší, jedno mají však společné: velká úcta k celé přírodě a ke zvířatům zvlášť. Přesvědčení, že každý člověk v sobě nese znaky „svého“ zvířete, vyjadřuje i „indiánský horoskop„:

vydra (20. ledna – 18. února)

Symbol změny k lepšímu, ztělesnění naděje.

Totem vydry přináší životní optimismus, elán, aktivitu a pracovitost. Životní překážky jsou pro vydru výzvou ke hře, v níž se nehodlá vzdávat. Vydra je pevná, silná, má v každé situaci neutuchající smysl pro humor. Jako společník je všude vítaná a má plno přátel. Snadno navazuje vztahy. Přátele v nouzi neopouští a je jim velkou oporou.

Kromě řady nadání má vydra velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost. Nesnese křivdu vůči sobě stejně jako vůči jiným a neváhá se postavit na obranu kohokoli i proti převaze.

Vydru snadno zaujme něco nového, vrhne se na to se vším zápalem, ale stejně snadno dokáže věc opustit.

vlk (19. února – 20. března)

Totem vlka je spojován se severem, zimou a nocí. Je to tajemné, tiché a plaché zvíře. Nevyplácí se podceňovat jeho velkou sílu a pevný stisk zubů.

Vlci jsou velmi emocionální, jemní a plaší lidé. Nadevše si cení lásky a jsou také schopni hluboké lásky. Své city skrývají a často se drží stranou. Kromě lásky touží vlk také po nezávislosti – pokud nemá v lásce úspěch, může se stát, že po prvním neúspěchu zůstane navždy sám.

Vlk umí snít, je dobromyslný, srdečný a důvěřivý. Někdy může na svou laskavost a důvěřivost i doplatit. Není však radno dostat vlka do situace, kdy se cítí ohrožen, neváhá dát pak najevo všechnu svou sílu.

Je vášnivý, štědrý a laskavý. Pokud je odhozen, velmi trpí a klidně se může i pomstít.

Sokol (21. března – 19. dubna)

Sokol je ztělesněním vzletu, zázračné moci a slunce, symbol vítězství.

Totem sokola přináší na svých křídlech svobodu a záruku vysoké morálky. Lidé v něm narození bývají stateční a pohotoví, schopní bleskové reakce. Neváhají kout železo, dokud je žhavé. Jsou to rození vůdci, schopni najít řešení i v těch nejsložitějších situacích. Nebojí se převzít iniciativu a postavit se do čela. V moderní době v nich můžeme vidět prototyp úspěšného podnikatele.

Sokol nesnáší přetvářku a lež. V takovém případě je velmi tvrdý a z konfliktu vychází protivník zdeptaný.

Neumí dělat kompromisy a pokud chce něčeho dosáhnout, chce to ihned. Někdy ho to svádí k ukvapenosti. To platí i pro jeho partnerské vztahy.

Bývá samolibý a někdy i trochu povýšený.

bobr (20. dubna – 20. května)

„Vezmi na sebe odpovědnost, přizpůsob se situací, překonej sám sebe a všechny zachraň „- to je Bobrovo heslo.

Indiáni věřili, že bobr vládne kouzelnou silou, která mu umožňuje stavět složité stavby. Jeho schopnost přizpůsobit si prostředí vlastním potřebám je ohromovala.
Bobr je fantastický pracovník: rozvážný, maximálně efektivní, zručný, vynalézavý a zároveň strategicky myslící. Všechny tyto schopnosti slouží bobrovi k získání jeho zásadního cíle: jistoty. Jistoty domova a bezpečného zázemí. Tento bobrův cíl ​​i obětavost, s níž k němu směřuje, je často spojován s principem ženství, se smyslem pro rodinu a pevného útočiště. Také jako partner je bobr rozvážný a nedělá věci zbrkle. Nehodlá riskovat a vztah buduje na pevném základě. Někdy s ním proto bývá i trochu nuda.

Bobr je pracovitý a vytrvalý, neuhýbá z cesty, na kterou se vydal. Bývá šetrný a praktický.

Problémy mohou nastat, když je bobr něčím silně zaujatý. Věnuje se věci s veškerou svou úporností a někdy se stává, že si ani nevšimne, že jeho úsilí nepřináší výsledky.

jelen (21. května – 20. června)

Ztělesnění tajemné lesní síly. Bývá spojován s posvátným Stromem života.

Umí být nehybným, tichým, moudrým a prozíravým pozorovatelem. Na dálku vycítí pouze náznak nejmenšího nebezpečí. Dovede také skvěle promluvit. Je rozený diplomat. Lidé z totemu jelena bývali často vyslanci indiánských kmenů při mírových jednáních.

Působí vznešeně a zároveň je velmi milý. Dovede bavit společnost. Snadno se seznamuje, snadno okouzlí. To ho někdy vede k samolibosti a pýše, k povrchnosti ve vztazích a citové nestálosti. Ne vždy je také schopen dovést započatou věc až do konce, uhýbá před překážkami.

Ačkoli miluje volné lesní pastviny a nespoutaný pohyb, rád se vždy vrátí tam, kde cítí pevnou podporu a jistotu. Partnerem jelena musí být oddaný a citově stálý jedinec.

článek pokračuje na další stránce…