Ačkoliv se u GM plodin často využívá genetické transformace rekombinantní DNA a podobné technologie, tyto brambory představují první rostlinný produkt vytvořený s použitím nové technologie, která předstihuje experimentální fázi.

Tato technologie, která je známá jako dvouřetězcová RNA, reprogramuje a potlačuje geny organismu. V podstatě se malá molekula RNA vloží do bramborových buněk, která přeprogramuje a potlačí geny v určitých drahách.

Vědci po celém světě jsou si vědomi, že tyto „zkřížené“ molekuly RNA se mohou zachytit v lidské DNA, čímž přeprogramují a potlačí geny u lidí, kteří konzumují tyto GM brambory.

Potvrdily to i jiné studie, jako je například studie z roku 2012, která odhalila, že dvouřetězcová RNA se může přenášet z rostlin na člověka a živočichy prostřednictvím jídla.

Kromě toho může dvouřetězcová RNA potlačit geny jiných organismů, které by přišly do kontaktu s GM bramborami, jako jsou včely.

Studie z roku 2013 odhalila, že dvouřetězcová RNA změnila vyjádření více než 1400 genů u včel a na 10% změnila celý jejich genom (soubor chromozomů, ve kterém jsou lokalizované dědičné vlohy).

Ke změnám vyjádření genů došlo v době, kdy byly včely vystaveny jedné jehle s obsahem dvouřetězcové RNA.

Postižené geny se zapojily do důležitých vývojových a metabolických procesů spojených s RNA a přenosem, jako jsou hormonální metabolismus, imunita a schopnost reagovat na vnější podněty a stres.

Co dále zjistili vědci

Jiní vědci a dotčení občané si také všimli, že dvouřetězcová RNA nacházející se v bramborách postihla několik složitých drah, zejména ty, které způsobují odolnost vůči nákaze a jiné.

To znamená, že tyto modifikace by mohly na sebe vzájemně působit a mít i nové překvapující vedlejší účinky.

Stejně tak jedna z látek potlačila důležitou roli dvouřetězcové RNA při chemickém složení a její absence má negativní vliv na schopnost bojovat proti škůdcům.

A to je něco, co by bylo pro společnosti zabývající se prodejem pesticidů mnohem více prospěšné jak pro samotné spotřebitele.

Proč i přes potenciálnímu nebezpečí a takovému velkému počtu neobjasněných skutečností dostaly tyto brambory zelenou?

Odborníci z ministerstva zemědělství USA a agentury EPA ve svém vyjádření říkají, že současná kontrolní kapacita není schopna vyjednávat s dvouřetězcovou RNA.

Pokud je to pravda, proč byly rostliny vytvořeny s použitím této technologie schválené?

Upřímně řečeno to vypadá tak, že je to další ukázka amerických regulačních agentur, které se klanějí průmyslovému zemědělství, a nutí ty, kteří nevědomky konzumují GM brambory, aby se stali pokusnými morčaty v tomto nezákonném a neregulovaném experimentu.

1
2