Lev:

Vůdce marnosti a pýchy. V první řadě je to nejvíce ctižádostivé a panovačné znamení. Narodilo se pod ním mnoho hysterických vládců. Mnozí z představitelů dostali moc na základě dědictví. Kolem lva je vždy vidět majestátní auru. Svou silou se snaží získat univerzální úctu a pozornost.
Čím více skutků provádí, tím vyšší směřuje. Je neodmyslitelnou součástí každé příležitosti prokázat své vysoké postavení. Udělá cokoli jen proto, aby získal slávu a souhlas.

Se svými kolegy rád sdílí své vlastní myšlenky nebo nové strategie. Ve svém životě je rodilým vůdcem, který je obdařen silnou energií a absolutní nebojácností. Pokud ho však nikdo nepochválí, začne chřadnout a trpět.

Pokračování na další straně

1
2
3