Mnohokrát by bylo velmi dobré dostat odpovědi alespoň na ty otázky, které jsou nejvíce znepokojující. Ty by sloužily pokroku, pokroku a poskytovaly motivaci pro budoucnost.

Predikce z čísel:

Toto věštění připravuje náš život jen o několik okamžiků. Musíte se jen posadit, klidně dýchat a pečlivě zvážit, na kterou otázku chcete odpovědět.

Pak se podívejte na obrázek s čísly, zavřete oči a přejděte na obrázek počítačovým kurzorem (oči zavřené).

Na kterém čísle je váš kurzor? Odpověď na vaši otázku najdete pod tímto číslem! Teď si to prostě musíte přečíst!

Pokračování na další straně

1
2