Žena přijde na policii a říká:

– Prosím vás, pomozte mi, můj manžel se ztratil.

Policista založí papír do stroje a říká:

Pokračování na další straně

1
2