Gynekolog přišel za prací do autoservisu. Pán mu říká:

– Pokud složíte přijímací zkoušku, vezmeme vás. Maximální počet bodů je 100. Úkolem je demontovat a sestavit motor.

Gynekolog demontuje a sestaví motor.

Pán vypadá omámeně a říká:

Pokračování na další straně

1
2