Přijde muž na zpověď a říká:

,, Pane Farář, zhřešil jsem. Víte byl jsem na služební cestě. Byli jsme ubytováni v hotelu a protože nebyl volný samostatný pokoj, dali mě do pokoje s nádhernou ženou. Krev a mléko … Spali jsme na manželských postelích a …

,, Tak se to stalo, synku, byl si s jinou ženou. „

,, Ne, otče, nic se nestalo, ale myšlenkami jsem zhřešil. „

Pokračování na další straně

1
2