,,Tak se to stalo, synku, byl jsi s jinou ženou.“

,, Ne, otče, nic se nestalo, ale myšlenkami jsem zhřešil.“

,,Dobře, tak za odpuštění se pomodli pětkrát otčenáš a pětkrát zdrávas, a vypiješ kbelík vody!“

,, Ale proč mám vypít kbelík vody?“

,, Protože takový vůl jako jsi ty, jsi nic jiného nazaslouží.“

1
2