Řezník má těsně před koncem a zůstalo mu jedno kuře a rád by se ho zbavil.
Doběhne chlapík a jako zázrakem se ptá:
– Máte kuře? Řezník:
– Ano.

Pokračování na další straně