Dvě spermie se předhánějí v penise:
Ta co předbíhá říká:
– “Děťátko bude rychlé!”
Druhá jí podrazí nohy a povídá:
– “Děťátko bude silné!”
Tu zezadu zakřičí třetí spermie:

Pokračování na další straně