Dítě se zeptalo otce: „Jak vznikly lidé?“
Otec jí odpověděl: „Adam a Eva udělali děti, pak se z děti stali dospělými a udělali děti a tak dále.“

Pokračování na další straně