60 procent jeho území pokrývají lesy.

V našem regionu existuje země, která získala mezinárodní uznání za ekologii a udržitelnost, píše NationalGeographic.rs.

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Země, která získala ve všech kategoriích nejvíce bodů a získala tak titul vítěze, je Slovinsko.

Titul „nejudržitelnější“ země přišel poté, co bylo zjištěno, že Slovinsko splňuje 96 ze 100 indikátorů udržitelnosti.

Většina z vysoce hodnocených zemí měla asi 80 spokojených ukazatelů. Některé z nich jsou péče o životní prostředí a klimatické změny, biodiverzita, kulturní autentičnost a další. Tato zpráva mnohé nepřekvapila, protože slovinské hlavní město bylo v roce 2016 oceněno titulem nejzelenější město Evropy.

Toto ocenění bylo výsledkem tvrdé práce vlády, která zavedla soubor ekologických opatření a zákonů. Jedním z nich je, že odpad musí být v co nejranější fázi separován na plasty, papír a bioodpad. Tím je zajištěno, že třetina odpadu vyprodukovaného během roku je recyklována. Zavedením veřejných kol, autobusů na zemní plyn a zákazu aut v centrech velkých měst se Slovincům podařilo drasticky snížit emise škodlivých plynů.

Pokračování na další straně