Když se tento pár nastěhoval do starého domu  v Norsku, majitelé se dozvěděli, že má dům mít tajnou místnost. Když se o něčem takovém dozvíte, musíte dům prohledat, abyste ho našli, že? No, oni to udělali a našli ji.

Hmmm, je tu poklop na půdě, který vídám pořád. Na půdu vede žebřík. Zatím je to normální. Půda. Co je tam? Další dveře! Podívejme se. Tajná místnost z 2. světové války!

V době, kdy tu vládlo Německo, tu pravděpodobně existovalo podzemní hnutí proti nacistům. Poslouchali britský rozhlas a to, co slyšeli, zveřejňovali v podzemních novinách. Kdyby byli tito lidé chyceni, měli by problémy. Proto je tato místnost tajná.

Pokračování na další straně