Superglue poskytuje bezpečný, rychle tuhnoucí spoj. Pevně ​​lepí pevné (nepohyblivé) a elastické materiály, má vysoký stupeň průniku do povrchových vrstev spojovaných předmětů. Funkční v přítomnosti vody a v agresivním prostředí. 

Charakteristickým rysem superglue je jeho rychlost. Správně zpracované povrchy (bez prachu a mastnoty a co nejblíže k sobě) tuhnou za 1 minutu, úplné přilnutí netrvá déle než 2 hodiny. Vysoká přilnavost poskytuje schopnost spojovat širokou škálu materiálů – plast, kov, pryž, kůže, dřevo, keramika, porcelán.

Superglue původně chemicky reagovalo s produkty obsahujícími celulózu (např. bavlna, papír). Teplo generované exotermickou reakcí by mohlo způsobit popáleniny. V kanceláři se tedy superlepidlo nepoužívalo, nedoporučovalo se s ním pracovat v bavlněném oblečení. V poslední době však různé přísady vedly k potlačení některých vlastností kyanoakrylátu a některé typy superlepidel se úspěšně používají pro lepení kartonů.

Pokračování na další straně