Existuje celá řada způsobů, kterými mohou nezodpovědní motoristé ohrozit fyzickou integritu sebe i ostatních. V posledních letech jsme se setkávali stále vícekrát např. takzvaný s hororovými karavanami, které většinou závodí pod SPZ vydanými u našeho východního souseda, ale bohužel na tuzemských silnicích (také).

Pořadí provozu není implementováno správně právě proto, že se mnoho lidí rozpadá a jde jim absurdně hlavou. I tato nahrávka dokazuje, že někdo nebyl schopen vůbec jasně myslet.

Tyto záběry zveřejnil motorista poté, co byly zaznamenány jeho palubní kamerou. Na obrázku vidíme, že předjíždějí rychlostí 120 km / h na silnici 4, směr Debrecen. Ale v žádném případě! 

Pokračování na další straně