V jednom z měst v Lublinu nastala situace, která nám zůstane v paměti dlouho. Je těžké uvěřit, že někdo něco takového udělal. Jak uvádí portál o2.pl, muž byl chycen díky kamerám a nyní může čelit vážným následkům za to, co udělal.

Monitorovací záznam byl zveřejněn na webu. Uživatelé internetu se chytají za hlavu.

Šokující chování muže

Lesníci z Lubartowa už dlouho přemýšleli, proč jsou na silnicích tak velké větve, které představují hrozbu pro zdraví a život řidičů. Zdálo se, že nejde o nehodu, ale o lidský čin.

Jednou jeden z řidičů téměř minul krajnici přes větev ležící na silnici. Lesníci se rozhodli nainstalovat bezpečnostní kamery. Jak se ukázalo, muž úmyslně hodil větve pokácených stromů, aby řidičům ztěžoval průchod, a tak je vystavil velkému nebezpečí. Za takové chování hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

Nakonec byl pachatel rychle chycen a transportován na policejní stanici. Tam uslyšel obvinění z vystavení osoby bezprostřednímu nebezpečí ztráty na životech nebo vážného poškození zdraví. Není však známo, proč se muž dopustil takových činů.

Naštěstí jeho chování nikoho nezranilo. Mohlo to skončit tragédií …

Pokračování na další straně

1
2