Ačkoli bylo parkovacích míst dost, tento muž obsadil dvě parkovací místa. Poté se schovali, otočili kameru a čekali, až se řidič vrátí.

Podívejme se, co se stane!

Pokračování na další straně