Vyrazil si se svým psem na procházku do míst, která velmi dobře znal. Několik dní zde nebyl, jelikož hodně pršelo a výrazně se zvedla hladina místní říčky. Procházel se po břehu a najednou viděl svého psa, jak je ve vodě a zuřivě štěká na něco, co se ukázalo díky tomu, že voda podemlela břeh. Z dálky to vypadalo jako obyčejný kámen. Když přišel blíže, věděl že to kámen není.

Dinosauří vejce?

Bylo jasné, že takto kámen nevypadá. I když to tvarem a velikostí připomínalo balvan, na povrchu byly šupiny a zcela unikátní struktura, kterou muž nikdy neviděl. A vzhledem k tomu, že to mělo vejčitý tvar, usoudil jediné. Našel dinosauří vejce. Věděl, že to může být historický objev, a tak se rozhodl zavolat odborníky, aby vejce zkoumali a zjistili, zda se skutečně jedná o správný odhad a pokud ano, tak o jakého dinosaura jde?

Pokračování na další straně

1
2