Během osmnácti vteřin Angličan chvějící se rukou zaznamenal oblohu, kterou halila neproniknutelná peřina z tmavě šedivých mraků, jež naznačovaly nadcházející bouřku a nečas. Náhle se vprostřed neproniknutelného mračna utvořila díra, skrze niž prosvítaly sluneční paprsky a odhalily dosud nevídané představení.

Skrze mnohametrový otvor v mracích se v jasném světle začala rýsovat lidská postava. Nebyla ale statická tak, že by bylo možné předpokládat jen bujnou představivost a obrazotvornost lidské mysli. Tato postava člověka totiž zcela zřetelně kráčela od jednoho konce mračné průrvy ke druhému, kde se opět ztratila v mracích.

Po svém zveřejnění video na sociální síti Facebook vyvolalo tisíce reakcí a bouřlivých komentářů lidí, kteří spekulují o původu tohoto jevu. Většina z nich ale hovoří o bohu, který z nebe shlíží na zemi a přemýšlí o tom, zda lidstvo potrestat za všechny jeho hříchy. Objevují se i názory o duši, která opouští pozemský svět a přechází na „druhý břeh“ skrze mračna na obloze. Někteří spekulují o tom, že ať už jde o křesťanského boha nebo severského Odina či Thóra, lidé by o jejich existenci neměli pochybovat.

Kromě toho se pod videem spustila přehlídka mnoha podobně vyhlížejících fotografií od dalších lidí, kteří v mracích rovněž zachytili podobně nevysvětlitelné úkazy. Naopak spousta lidí vyjadřuje pod videem své pochyby o tom, jak video vzniklo a netají se svým pobavením. Jak to ale bylo doopravdy, na to už nejspíš nikdo nepřijde. Nezbývá tak, než tuto otázku ponechat nezodpovězenou.

Pokračování na další straně

1
2
3