Ligurie je jedním z nejobtížnějších hovorových výrazů pro rozvoj dikce v ruském jazyce.

Skládá se z mnoha plácaček pro nácvik jednotlivých kombinací písmen, spojených do jednoho příběhu.

Existují různé verze tohoto vzoru, které se od sebe mírně liší obsahem.

Tato moderátorka zpráv představila jednu z verzí Ligurie a udělala to ctnostně!

Pokračování na další straně